RESCUE NIGHT RUN

วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566

ณ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

จัดโดย มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม (ฝ่ายกู้ภัย)

**ปิดรับสมัคร**

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร 650 บาท)
  ชาย : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป
  หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี , 16-24 ปี , 25-29 ปี , 30-34 ปี , 35-39 ปี , 40-44 ปี , 45-49 ปี , 50-54 ปี , 55-59 ปี , 60-64 ปี, 65 ปีขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร 600 บาท) 
  ชาย/หญิง รุ่น ไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • ประเภทวิ่ง VIP (ค่าสมัคร 1,500 บาท) 
  สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ มีการแข่งขัน แบ่งประเภทและรุ่นตามระยะที่เลือก
 • วิ่งเก็บระยะ VRRUN (ค่าสมัคร 600 บาท) 
  ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ไม่มีการแข่งขัน วิ่งสะสมระยะ 20 กิโลเมตร ส่งข้อมูลเข้าระบบวิ่ง ไม่ได้มาวิ่งในสถานที่จริง
 • นักวิ่งที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ทุกระยะสามารถซื้อเสื้อเพิ่ม ได้ 2 ตัว / ต่อ 1 USER ราคาตัวละ 250 บาท
 • นักวิ่งที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ระบบVIP ทุกระยะสามารถซื้อเสื้อเพิ่ม ได้ 3 ตัว / ต่อ 1 USER ราคาตัวละ 250 บาท

การสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม หากสมัครถูกต้อง ครบขั้นตอน จะมีรายชื่อขึ้นอัตโนมัติทันที
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • จุดรับสมัครออฟไลน์ :
  - มูลนิธิสว่างเบญจธรรม ( พระราม 2 )
  - ร้านกีกลการ (ตรงข้ามทางเข้าสวนสุขภาพ ฝั่งด้านข้างเทศบาลเมือง)

การรับเสื้อ-BIB

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 19.00 น.
  ณ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - รับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - ฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - สมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 30 บาท  (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ผู้สมัครได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว (เลือกสีได้) และผู้ที่เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญรางวัล (เหรียญรางวัลขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น)
 • ผู้สมัครที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ทุกระยะสามารถซื้อเสื้อเพิ่ม ได้ 2 ตัว / ต่อ 1 USER ราคาตัวละ 250 บาท
 • ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภทมินิมาราธอน 5 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
 • ประเภทวิ่ง VIP
  - ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อ 2 ตัว (คอปก 1 ตัว, เสื้อปกติ 1 ตัว)  สามารถเลือกสีได้
  - เหรียญรางวัล / หมอนรองคอ / พระแปดเหลี่ยม
  - ผู้สมัครที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ทุกระยะสามารถซื้อเสื้อเพิ่ม ได้ 3 ตัว / ต่อ 1 USER ราคาตัวละ 250 บาท
 • วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
  - เวลา 09.00-19.00 น. รับเสื้อและBIB ณ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
  - เวลา 19.00 น. - วอร์มร่างกาย
  - เวลา 19.15 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
  - เวลา 19.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  - เวลา 19.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
  - เวลา 19.50 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
  - เวลา 20.45 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
  - เวลา 21.30 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

การสมัครออนไลน์/แก้ไขข้อมูลการสมัคร

Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)

สอบถามข้อมูลทั่วไป

 • เว็บสมัครออนไลน์: www.rescuenightrun.com
 • จุดรับสมัครออฟไลน์ :
  - มูลนิธิสว่างเบญจธรรม ( พระราม 2 )
  - ร้านกีกลการ (ตรงข้ามทางเข้าสวนสุขภาพ ฝั่งด้านข้างเทศบาลเมือง)
 • Facebook Fanpage : “Rescue Run” https://www.facebook.com/RescueRun2023/
 • เบอร์ติดต่อ: 080-5233637 รื่นเริงรัน